INFORMACIJE
O odvajanju otpada

stavi-pravu-stvar

mijenjajmo navike

Biootpad, papir i karton, plastiku, staklo, metalnu ambalažu i tekstil odvajat ćemo zasebno u svakom domaćinstvu. Otpad će se odlagati u spremnike i specijalne vrećice.
Obiteljske kuće
img-1-ob-kuce
Stambene zgrade
img-1-ob-kuce

ŠTO MI TREBA U KUĆANSTVU I GDJE ĆU TO nabaviti?

U kućanstvu odredite mjesto na kojem ćete odvajati otpad. Odvojeni otpad odložite u spremnike i vrećice koji su Vam dodijeljeni.
Obiteljske kuće
img-1-ob-kuce
Stambene zgrade
img-1-ob-kuce

najavljujemo

U pojedinačnim situacijama, kada odabrani volumen spremnika za miješani komunalni otpad neće biti dostatan za Vaše potrebe, otpad ćete moći odložiti i pokraj spremnika, ali isključivo u specijaliziranim vrećicama. Posebne vrećice zapremine 60 litara za tu namjenu bit će dostupne u maloprodaji.

Primijetite li da je Vašem domaćinstvu često potrebna dodatna vrećica, trebat ćete razmisliti jeste li odabrali odgovarajuću veličinu spremnika za svoje potrebe!

Vrećice za plastiku i metalnu ambalažu
Žute vrećice od 60 litara namijenjenu su za odlaganje plastične i metalne ambalaže.

U slučaju potrebe za odlaganjem dodatne plastične i metalne ambalaže možete je odložiti, kao i do sada - na zelene otoke ili u reciklažna dvorišta.

Vrećice za biootpad
Smeđe biorazgradive vrećice od 30 litara za biootpad koje se odlažu u za to predviđene spremnike. Korisnici u obiteljskim kućama biootpad odlažu izravno u svoj spremnik za biootpad.

PRILAGOĐAVAMO usluge

Detalji usluge odvoza otpada ugovarat će se putem Izjave - svojevrsnog obrasca koji će biti dostavljen na Vašu adresu.

Ispunjenu Izjavu trebat će vratiti Čistoći kako bi se usluga i infrastruktura prilagodila Vašim potrebama.

Ako ispunjeni obrazac izjave ne dostavite u predviđenom roku, smatrat će se kako ste suglasni sa svojim podacima koji se odnose na usluge odvoza otpada, a navedeni su u zaprimljenom obrascu Izjave.

Standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, otpadnog papira i kartona su volumena 80, 120, 240 i 1 100 litara.

UČESTALOST ODVOZA OTPADA uskladit ĆE SE S REALNIM POTREBAMA

A USLUGE ĆE SE REALIZIRATI NAJMANJE:

  • dva do tri puta tjedno za miješani komunalni otpad, ovisno o dijelu grada
  • jedanput tjedno za biootpad
  • dvaput mjesečno za papir i karton
  • dvaput mjesečno za plastiku i metalnu ambalažu
  • dvaput godišnje za glomazni otpad

NAJČEŠĆA PITANJA I odgovori

OBITELJSKE KUĆE

Sve obiteljske kuće, uz svoj spremnik za miješani komunalni otpad imat će i spremnik za otpadni papir i karton, spremnik za biootpad te vrećice za otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu.
Vrećice ćete dobiti na kućnu adresu. U paketu će biti 26 besplatnih vrećica volumena 60 litara za godišnje razdoblje, odnosno dvije vrećice po mjesecu. U njih ćete odlagati otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu. Na dane, odnosno uoči samog odvoza otpadne plastike, vrećicu ćete odložiti pored spremnika za miješani komunalni otpad.
Plastičnu i metalnu ambalažu tada ćete odlagati u spremnike na javnim površinama u tzv. reciklažna dvorišta.

STAMBENE ZGRADE

Uz spremnik za miješani komunalni otpad korisnici će imati spremnike za otpadni papir i karton, spremnik za biootpad (u koji će se otpad odlagati u biorazgradivim vrećicama za odlaganje biootpada) te vrećice za odlaganje otpadne plastične i metalne ambalaže.
Vrećice ćete dobiti na kućnu adresu u paketu. U paketu će se biti 26 besplatnih vrećica volumena 30 litara za polugodišnje razdoblje, odnosno 4 vrećice po mjesecu. Vrećicu ćete odložiti u vaš spremnik za biootpad.
Vrećice ćete također dobiti na kućnu adresu u paketu. U paketu će biti 13 besplatnih vrećica volumena 60 litara za polugodišnje razdoblje, odnosno dvije vrećice za mjesec dana. Na dane odvoza otpadne plastike vrećicu ćete odložiti pored vašeg spremnika za miješani komunalni otpad.
Učestalost odvoza biootpada će biti jednom tjedno, odvoza otpadnog papira i kartona dva puta mjesečno i odvoza otpadne plastične i metalne ambalaže dva puta mjesečno.

ZAJEDNIČKO OBITELJSKE KUĆE I STAMBENE ZGRADE

Učestalost odvoza biootpada će biti jednom tjedno, odvoza otpadnog papira i kartona dva puta mjesečno i odvoza otpadne plastične i metalne ambalaže dva puta mjesečno.
Standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada i otpadnog papira i kartona su volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara i 1.100 litara. Standardizirani spremnici za skupljanje otpadne plastične i metalne ambalaže su vrećice volumena 60 litara.
Tada ćete uz spremnik odložiti dodatnu specijaliziranu vrećicu za miješani komunalni otpad.
tel